Fa

ورود و ثبت نام
عبداله زاده

خدمات ماشینکاری کاروسل CNC / مورخه: 31 شهریور 1399

خدمات ماشینکاری کاروسل CNC با مشخصات ذیل : قطر : تا 2 متر ارتفاع : تا 1.5 متر ابزار زنده ...

آگهی دهنده: عبداله زاده

محل کار :

جزئیات
عبداله زاده

تعداد کل نتایج 1

پیشنهاد یا درخواست خود را ثبت نمایید